همانطور که همه می دانیم طراحی سازه های نمایشگاهی اولین مرحله و مهمترین بخش سفارش اسپیس و سایر سازه های نمایشگاهی است…

مانی سازه با دارابودن سالها تجربه در خصوص اجرای سازه های نمایشگاهی آماده ارائه خدمات مشاوره ، بازدید میدانی و تهیه نقشه های مورد نیاز پروژه های اسپیس فریم می باشد.