نمونه کار سالن اسپیس فریم

نمونه کار :

در ادامه انواع کاربرد های اسپیس فریم را مشاهده می کنید:

ساخت سالن های اسپیس فریم تونلی

اسپیس های قوس دار کاربرد های فراوانی دارند . یکی از کاربرد های اصلی آنها ساخت سالن های تونلی بدون ستون تا عرض 10 متراست

سالن های اسپیس فریم سوله ای

تفاوت سالن های سوله ای با سالن های تونلی داشتن ستون در فواصل معین بوده که البته محدودیت ابعاد دیگر مطرح نیست.